Debating the dangerous things and dangerous activities

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Debating the dangerous things and dangerous activities

Summary: The text explains the concepts and arranged “dangerous thing” and “dangerous activity” and points to legislative solutions, the views of legal doctrine and judicial practice, and views of the author in respect of liability for dangerous goods and hazardous activities
Key words: dangerous thing, dangerous activities, liability, damages

Prilog raspravi o opasnim stvarima i opasnim djelatnostima

U tekstu se objašnjavaju i razgraničavaju pojmovi „opasna stvar“ i „opasna djelatnost“, te ukazuje na zakonodavna rješenja, stavove pravne nauke i sudske prakse, te stavove autora u pogledu odgovornosti za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti.
Ključne riječi: opasna stvar, opasna djelatnost, odgovornost, šteta