Realization of the Right to Education Through Lifelong Learning in Library Activities in B&H

Autori članka: 
Jelena Latinović
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Realization of the Right to Education Through Lifelong Learning in Library Activities in B&H

Abstract: By signing international instruments on human rights, Bosnia and Herzegovina committed to their recognition, respect and protection. The right to education, as part of the third category of human rights in their work, including the right to lifelong learning.
Libraries as one of the cultural institutions in BiH, organized program of lifelong learning in librarian activities. One of his most parts of the activities acting alone, the level of entities - the Serbian Republic and the Federation of Bosnia and Herzegovina, and only a small part of his work across the country. The adoption of laws and regulations of the library activities is the responsibility of the entity and its application is sometimes less, sometimes more successful, and therefore it does manifest the degree of realization of human rights in this activity.
Keywords: law, human rights, education, lifelong learning, the Library.

Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH

Rezime: Potpisivanjem međunarodnih akata iz oblasti ljudskih prava, Bosna i Hercegovina se obavezala na njihovo priznavanje, poštovanje i zaštitu. Pravo na obrazovanje, kao dio treće kategorije ljudskih prava u svom opusu, sadrži i pravo na cijeloživotno učenje.

Biblioteke kao jedne od ustanova kultura u BiH, organizuju program cjeloživotnog učenja u biliotekarskoj djelatnosti. One u svom većem dijelu aktivnosti djeluju samostalno, na nivou entiteta BiH - Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a samo u svom manjem dijelu rada, na području cijele zemlje. Donošenje zakonskih i podzakonskih akat u bibliotečkoj djelatnosti je u nadležnosti entiteta i njihova primjena je nekad manje, nekad više uspješna, a time se zapravo manifestuje stepen ostvarivanja ljudskih prava u ovoj djelatnosti.

Ključne riječi: pravo, ljudska prava, obrazovanje, cjeloživotno učenje, biblioteka.